FDM’s ledelse vil ikke støtte borgerforslaget om at bevare FM

En af de aktive forkæmpere for at bevare FM, Knud Larsen, har været i dialog med FDM og foreslået dem at oplyse deres medlemmer om borgerforslaget www.borgerforslag.com. Hvis blot en lille del af FDM’s medlemmer støtter forslaget, vil det nå de 50.000 støtter og blive fremsat som lovforslag i Folketinget.

Svaret var desværre meget skuffende. En jurist i FDM, Dennis Lange, mener ikke, at FDM skal støtte borgerforslaget, men vil meget hellere have, at FDM skal være synlige i debatten.

Måske er det også fordi bilisternes interesseorganisation reelt allerede har accepteret principielt, at FM skal lukkes, bare ikke lige nu.
FDM har været med til at aftale, at der kan slukkes for FM, når halvdelen af bilisterne lytter digitalt, og her tæller også internetradio med. Med andre ord kan FDM godt acceptere, at en million bilradioer skal blive tavse og at en million bilister skal af med hver ca 5.000 kr for at kunne høre radio i bilen.

Stillerne af www.borgerforslag.com går i modsætning til FDM 100 % ind for at bevare FDM. Det er ikke godt nok at udskyde lukningen et par år. Det er heller ikke godt nok, at en million bilister om et par år skal bruge 5.000 på DAB-radio, når der slet ikke er nogen saglig grund til at lukke FM.

FM-sendenettet er blevet fornyet, og strømforbrug og driftsomkostninger er beskedne. Man kan sagtens have FM og DAB til at køre side om side.
Derved opnås også, at vi kan bevare trafikinformation og at udenlandske bilister kan høre radio og trafikmeldinger.

Stillerne af borgerforslaget www.borgerforslag.com mener, at FDM’s ledelse svigter sine medlemmer.

Læs svaret til Knud Larsen her:

Kære Knud

Jeg synes at kunne forstå, at du har en fejlopfattelse af, at FDM ikke engageret sig i spørgsmålet omkring lukningen af FM-båndet. Jeg vil derfor tillade mig igen at ridse op, hvordan FDM har involveret sig.

Da politikerne tilbage i 2015 første gang snakkede om at lukke FM-båndet, var FDM (også) meget aktive i den offentlige debat, såvel som på de bagvedliggende linier. I forlængelse heraf, sad FDM med i den arbejdsgruppe der lå til grund for Slots- og Kulturstyrelsens 360 graders undersøgelse om digital radio. I den forbindelse sikrede FDM, at man forholdte sig til bilisternes problemer ved et FM-sluk, hvilket blev beskrevet i sit eget særskilte kapitel i undersøgelsen. Det resulterede i, at den daværende politiske aftale, der blev indgået – og som stadig er gældende – lød på, at det først kan komme på tale at lukke FM-båndet, når minimum 50 pct. af radiolytningen, herunder radiolytningen i biler, sker på digitale platforme.

I forbindelse med regeringens aktuelle forslag om at lukke for FM-båndet, har FDM igen være særdeles aktive i debatten, som jeg tidligere har anskueliggjort overfor dig. FDM’s kritik har indtil videre bl.a. ført til, at Socialdemokratiet har haft indkaldt ministeren til samråd, hvor mange af samrådsspørgsmålene tog udgangspunkt i FDM’s kritik. I forbindelse med samrådet meddelte ministeren også, at hun havde lyttet til kritikken, og var indstillet på at udskyde tidspunktet for et FM-sluk. Som tidligere nævnt er der ikke politisk flertal for fravige aftalen fra 2015, da hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti – igen på baggrund af FDM’s kritik – ikke bakker op om regeringens forslag.

FDM vil fortsat være aktive omkring dette spørgsmål. Både i den offentlige debat, og i den løbende dialog vi har med de relevante politikere.

I FDM tror vi ikke på at slaget skal vindes ved det nævnte borgerforslag, men vi tror derimod på, at vi opnår langt mere ved at være synlige i debatten og ved den løbende dialog med de relevante politikere.

Du er naturligvis i din gode ret til at mene, at det hele står og falder på borgerforslaget. FDM har noteret sig din holdning, men vi er ikke enige.

Venlig hilsen

Dennis Lange

Juridisk konsulent

Her tænker du på “FDM’s ledelse vil ikke støtte borgerforslaget om at bevare FM”

Lukket for kommentarer.