DR til lytter: Flyt din radio til et vindue der peger mod Hillerød og væk fra lamper og køleskab

Her er den virkelige historie om Danmarks Radios råd til en lytter, der ikke kan modtage DAB-radio i sit hjem nord for København.

Den 21. januar skrev Finn Trige Andersen følgende  til DR:

I begyndelsen efter overgangen fra DAB til DAB+ kunne vi høre jeres kanaler på den nyindkøbte DAB+ radio. Vi var dog skuffede over, at I har valgt ikke at sende radioavis-kanalen mere, og modtagekvaliteten var ikke den bedste.
Nu er det imidlertid ikke muligt at høre nogen af jeres kanaler!
Alle reklamekanaler og BBC går fint ind.

DET BEGYNDER AT LIGNE EN SKANDALE, SÅ MEGET DESTO MERE SOM I HAR DROPPET P1 PÅ FM OM AFTENEN OG I WEEKENDEN. FØJ!

Svar fra DR fire dage efter:

 

Hej Finn,
Tak for henvendelsen og interessen for DR.

Først og fremmest er jeg ked af at høre, at du har en så dårlig oplevelse af vores DAB+ dækning.
I forbindelse med skiftet fra DAB til DAB+ er DR’s landsdækkende kanaler skiftet over på et andet sendenet, som sender på en andre frekvenser end tidligere. Dette er gjort for at gøre plads til, at kommercielle radiostationer kunne få deres eget landsdækkende sendenet. Skiftet til et andet sendenet burde ikke have den store indflydelse på dækningen, da der sendes fra de samme antenner med den samme effekt som tidligere. Ændringen af frekvens kan dog give mindre ændringer til dækningen. Det er specielt udtalt i områder, hvor dækning i forvejen var begrænset.

Her kan nogen steder have fået lidt bedre dækning, mens dækningen bliver lidt dårligere andre steder.

At du oplever så markant en forskel mellem DAB og DAB+ er svært at forklare, da din radio burde modtage radiosignaler af samme styrke som tidligere, og i følge dækningskortet på https://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/dab-daekningskort burde der være udmærket indendørs DAB+ dækning på din adresse.
Du kan prøve at foretage en nulstilling af din DAB+radio, og derefter foretage en ny søgning efter kanaler. Du kan også prøve at stille radioen tættere på et vindue, for derved at opnå et bedre signal.

 

Finn svarede samme dag tilbage til DR’s programmedarbejder:

Kære Thomas Weber

Jeg tror ikke rigtigt, du har læst, hvad jeg skrev.
Vi kunne høre alle DAB+ kanalerne i begyndelsen, men af en eller anden grund ophørte signalerne med at virke en gang her i vinter.

Det hjælper ikke at skanne om igen. Radioens display siger nok så nydeligt DR P1 etc., men ingen lyd, og som jeg skrev, alle reklamekanaler og BBC virker, som de skal.

“Prøve at stille radioen tættere på vinduet” – det lyder som, vi var i 1930’erne!

Du må komme med noget bedre, måske I skulle kontrollere jeres leverandør, som skal servicere sendenettet.
Jeg mener at have læst et sted, at de skal garantere 85% dækning i DK? 85%?
Under alle omstændigheder, vi kunne høre DR radio i begyndelsen af
DAB+ perioden og nu kan vi ikke.

Jeg er mildt sagt ikke tilfreds med, hvad jeg får for licenspengene!

Mvh. Finn Trige Andersen

Seneste svar fra DR blev modtaget den 23. februar:

Hej Finn,
Tak for henvendelsen og interessen for DR.

Jeg er ked af at høre om dine oplevelser med DAB+ modtagelsen på din adresse. Jeg har derfor undersøgt modtageforholdene på [adressen kendt af DABminus.dk), Vedbæk, nærmere. Først og fremmest bemærker jeg, at I har kunne modtage signalet i efteråret, men mistet signalet her til vinter.

Umiddelbart ville man forvente det modsatte – specielt når man som jer bor i et område med mange træer, som kan forhindre signalet i at nå frem. Her burde signalet blive bedre i takt med at bladene falder af træerne. Siden vi skiftede til DAB+ har vi ikke foretaget ændringer til vores sendenet. Signalstyrken i dit område burde derfor være den samme nu, som da du i efteråret ikke havde problemer med signalet.

Men når du skriver, at du har haft dækning på din DAB-radio, så burde det være muligt at få dækningen igen ved mindre ændringer til din modtager. Det er derfor, vi anbefaler at flytte din radio til et vindue. Allerhelst et vindue som peger imod den nærmeste sender i Hillerød. Sørg også for, at antennen på din DAB-radio er fuldt udtrukket og i lodret position. Dette giver dig de bedste muligheder for at modtage vores DAB-signal. Hvis det stadig ikke er muligt at modtage vores signal, så kan det være nødvendigt at prøve med en udendørs antenne.

Det kan godt ske, at det lyder 1930-agtigt, men det er en god måde at undersøge mulighederne for at modtage et DAB-signal indendørs samt finde den bedste placering af ens radio.

Dit mistede signal kan også skyldes forstyrrelser fra anden elektronik. Det kan f.eks. være fra LED-pærer, et tv, køleskab eller anden elektronik. Ved at flytte din radio væk fra den nærmeste elektronik og LED-pærer eller slukke disse, når du lytter til radio, kan du afgøre, hvorvidt dette er problemet.

Angående dækningsgraden, så kan du læse nærmere om DAB-dækningen på denne side: https://mereradio.dk/sporgsmaal-svar (tryk på ”hvordan dækker DAB+”).

Som tidligere skrevet er DR’s kanaler blevet samlet i et sendenet, og vi har derfor ikke den samme kapacitet til rådighed som før. For at kunne bibeholde den fornødne lydkvalitet på vores kanaler, har vi derfor desværre været nødsaget til at slukke for radiokanalen med nyhedshjulet. Du kan dog stadig finde nyhedshjulet som internetradio enten via vores radioapp, på vores hjemmeside, eller via en internetradio.

Håber ovenstående kan være en hjælp til, at du får vores signal på radioen igen.