Indlæg til ministeren fra Lars K. Pedersen

Jeg lige har sendt nedenstående indlæg til ministeren via hjemmesiden Antennerneude.dk:

FM Radio

Kære læser.
Dette indlæg skal handle om Radio – mest FM radio.
Debatten om fremtidens medier bør også handle om teknik og kommunikationsveje, så derfor syntes jeg i øvrigt at titlen ”antenner ude” er et glimrende navn 😊.
FM radioen har i årtier været så almindeligt og udbredt et medie, at man ser det indbygget i utallige apparattyper, hvad enten det f.eks. er FM radioen i en kabeltromle på arbejdspladsen, eller FM radioen i B&O anlægget i stuen.
Derfor undrer det mig såre at læse i Jyllands Posten 10/7, at politikere skulle have bestemt, at man vil lukke ned for et så let tilgængeligt medie som FM radioen, kort tid efter at målinger måtte vise, at ”digital” radiolytning overstiger 50% – uanset om der er tale om streaming fra en PC, mobil , DAB(+) radio eller lignende.
FM radioen fungerer (modsat situationen ved overgang til digital TV) fuldstændig uafhængigt af DAB(+) og kan således fungere parallelt i årtierne som følger – hvis man vil.
Økonomisk skal der i Danmark kun håndører til at drive et FM radio net, hvis man sammenligner med f.eks. Norge, der med tusindvis af dale og flækker, gør det nødvendigt med et meget stort antal master og gigantiske økonomiske investeringer, at etablere og vedligeholde et hvilket som helt trådløst radiosystem (herunder DAB(+)). Derfor kan økonomien heller ikke være et argument for at tvangs slukke FM båndet i Danmark.
Måske det er symbol politik? Er man måske bange for ordet analog; fordi FM radio er analog, som modsætning til digitalt? Hertil hører at trådløs modtagelse analogt næsten altid vil kunne høres/forstås selv ved små signalniveauer, da lyden ikke bare forsvinder 100% som tilfældet er ved dårlig modtagelse af f.eks.
DAB(+) – analogt teknik er en meget mere behagelig oplevelse ved svag modtagelse. Er det så et ønske om at prøve at tvangsindlægge et større antal kanaler/programmer på DAB(+) end FM båndet har i dag, at man ønsker en FM slukning? Det føler jeg er et overgreb mod den personlige frihed. Man kan i nogle tilfælde tvinge folk til at betale for det – DR´s kanaler + R. 24/7, men man bør ikke tvinge folk til at lytte til det.
Selv anvender jeg FM radio i dag på 7 enheder: Clock-FM radioen, Stue-FM radioen, Køkken-FM radioen, Mobiltelefon FM-radioen, Bil FM radioen, FM Rejseradioen, samt en FM radio stående i gæsteværelse hos forældrene, og dem har jeg ingen ønsker om at udskifte.
Jeg opfatter udmeldingen, om at slukke FM radioen ved 50% udnyttelsesgrad, som måtte politikere have allieret sig med professionelle tyveknægte, der ønsker at bryde ind i min ejendom og stjæle disse 7 enheder med FM radio. Jeg tror mange vil have det ligesådan, da dette ikke er svært at forstå, men noget som griber ind i ens dagligdag.
Det kan selvfølgelig være, at tyven går uden om rejse-radioen, da man må tænke på, at FM radio faktisk er noget så sjældent som en verdens omspændende og meget udbredt teknologi / standard. Det i sig selv er meget værd, og det vil aldrig blive tilfældet for hverken DAB eller DAB+ radioen.
Tænk hvis bare 1 procent af befolkningen brugte FM radio, svarende til 55.000 personer. Selv det er et stort antal mennesker. Hvor mange midler bruger man ikke ofte på noget som 55.000 personer anvender. Og så bliver der talt om 50%!! Man lukker da ikke jernbanenettet, fordi kun 8% af al persontransport foregår med tog. Heller ikke selv om der sikkert går busruter og biltrafik på samme strækninger. Man lukker ikke svømmehallen selv om den årligt kun bruges af et mindretal osv.
Det at lytte til radio i bilen (incl. trafikradio) vil stort set blive fortid, da praktisk taget ingen har DAB(+) installeret i bilen, og mange sikkert vil betakke sig for at få et træls tillægsmodul installeret, der vil sidde i vejen og være svært at betjene i trafikken. Bilen er ellers i praksis et sted, hvor der bliver lyttet rigtig meget radio. Jeg er desuden bange for, at en tvangs lukning af FM båndet vil betyde, at mange FM radioer vil blive erstattet af … ingenting, altså at det vil reducere mediets betydning i samfundet.
Lad det ligeledes være frivilligt (evt. pånær DR + Radio 24/7) om radiostationerne ønsker at sende på FM og/eller DAB(+). Jeg husker godt, da man for 30 år siden vedtog, at de såkaldte lokalradioer dengang kun skulle sende med meget små sendeeffekter / meget lille rækkevidde, hvilket dengang – især uden for København – gjorde det nødvendigt for stationerne at bruge mange penge på at investere i mange master for at kunne nå geografisk ligeså langt ud, som man kunne før denne ændring, hvilket var en stor økonomisk udfordring for mange lokale stationer dengang. Denne efter min mening historisk forkerte tilgang til udnyttelse af FM radio resurserne, er i øvrigt også den tekniske forklaring på, hvorfor det mulige antal forskellige programmer man kunne, og kan tilbyde på FM båndet ikke er og var så stort som det kunne have været med større sendeeffekter på et færre antal master, hvis altså det var flere programmer man ønskede at tilbyde lytterne på FM – men det var det ikke for 30 år siden, hvor man stadig var bange for at give et medie som radioen mere fri. Opbygningen af det danske FM bånd bygger stadig i store træk på denne 30 år gamle, og dårlige beslutning, selv om det retfærdigvis skal siges, at der gennem de sidste par årtier er forsøgt at lappe på det. Så et generelt ønske om så lidt indblanding oppefra som muligt.
Erdogan kan tilsyneladende lukke for et medie som Facebook i Tyrkiet – kan danske politikere lukke for et medie som FM båndet i Danmark?
Jeg syntes, en sådan beslutning vil svare til at sige, at alle aviser kun må udkomme elektronisk, den dag over 50% af al avislæsning måtte foregå på PC/tablet/ mobil, og dermed forbyde at aviser bliver udgivet på papir.
Min opfordring skal derfor være: Fang radiotyven før han bryder ind, og bur gerne tyven ind på livstid 😊. Og læg forslaget om de 50% i mølposen og lad udvikling + udbud og efterspørgsel klare udviklingen selv. Så kan spørgsmålet måske tages op igen, når FM radio lytte andelen måtte lande omkring 1 procent. Lad det ikke gå ud over FM radioen, at man nu ser sig nødsaget til at lukke og slukke for en så ”succesfuld” teknologi som DAB radioen, som dermed bliver sendt på museum, til fordel for DAB+.
PS: Tak fordi der er lagt så åbent op til diskussion og input om medier i ”Antennerne ude”, det er et rigtig godt initiativ og godt for demokratiet!

Med venlig hilsen
Lars K. Pedersen
Turkisvej 5
9260 Gistrup