Brev til Kirke- og Kulturminister Mette Bock fra Per Rasmus Møller, klokkekonsulent i Kirkeministeriet

Per Rasmus Møller Organist  Klokkenist   Kirkeministeriets Klokkekonsulent

Kulturministeriet Kirke- og Kulturminister Mette Bock Nybrogade 2 1203 København K

Vedr. planer om lukning af FM-båndet

Det er med bekymring, at jeg har erfaret regeringens planer om en snarlig lukning af FM-båndet. Herved vil man gøre flere millioner FM-modtagere tavse og samtidigt afskære store dele af befolkningen fra at høre analog luftbåret radiofoni. Ganske vist hævdes det, at den nuværende dækning med DAB-radiofoni er udmærket, men praktiske prøver viser noget ganske andet. På mine ture rundt i landet som Kirkeministeriets Klokkekonsulent har jeg fået et klart billede af den nuværende dækning med DAB-radio. Og den er langt fra tilfredsstillende. Til brug for vurderingen har jeg benyttet en DAB-radio med en særlig antenne monteret i min bil.  Ganske vist er dækningen generelt udmærket i de større byer og langs motorvejene, men så snart man bevæger sig ud i de tyndere befolkede egne – det være sig både i Jylland, på Fyn, Lolland-Falster og flere steder på Sydsjælland er dækningen ofte så ringe, at modtagelsen enten er hakkende eller, at er modtageren fuldstændig tavs. På min egen bopæl i en mindre østjysk stationsby er det umuligt at modtage DAB-radio hverken i stuen eller på 1. sal selv med en modtager til et par tusinde kroner. Derimod er FM-dækningen god, som det er tilfældet overalt i landet, hvilket også gælder et så afsides sted som Mandø.  Ved at nedlægge FM-nettet vil man erstatte et velfungerende og gennemprøvet netværk med noget, der opleves som ringere. At der herved – med udgangspunkt i ovennævnte observationer vil være en stor befolkningsgruppe, der vil være uden for rækkevide i en nødsituation tør jeg slet ikke tænke på, i en tid, hvor vi har terroren hængende over hovedet. Så har jeg endda slet ikke taget i betragtning, at lydkvaliteten på FM-båndet er DAB langt overlegen.  Lad derfor FM-nettet og DAB-nettet fungere side om side, indtil der kan lyttes til DAB-radio med tilfredsstillende resultat overalt i landet. Det er mit håb, at den troværdighed og den tillid, jeg overalt nyder i mit arbejde som Kirkeministeriets Klokkekonsulent også må komme mig til gode i dette anliggende så jeg derved tør håbe på, at denne henvendelse vil blive taget alvorligt.

Det skulle glæde mig med en snarlig tilkendegivelse.

Ryomgaard den 13. august 2017
Bedste hilsner
Page-1-Image-1